• Uudised

 • Uudised

 • Uudised

 • Uudised

 • Uudised

 • Uudised

COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida. Eesti elanikele on testimine vabatahtlik ja tasuta, välismaalased saavad kohapeal tasuda kaardimaksega. Eneseisolatsiooni lühenemise võimalus ei kehti kolmandatest riikidest saabujatele.

Testimispunktid on avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud. Kes saabuvad riskiriigist kas rongiga või maismaad pidi, võivad testida end samuti eelnevalt testimise aja kokkuleppimisel. Selleks avab SYNLABi ja Medicumi loodud avaliku testimise kõnekeskus eraldi telefoninumbri.

Qvalitase testimispunkt Tallinna lennujaamas asub saabuva pagasi alalt avatud alale suundudes, hoides vasakule. Testima suunduv reisija leiab punkti vastavaid suunaviitasid jälgides. 

Maismaad pidi saabujad saavad esimesele prooviandmisele aja broneerimiseks avaliku testimise kõnekeskusesse numbril 678 0000 (E-R 9-17). Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi. Seetõttu on järjekorrad 1-2 päeva, mistõttu on Eestisse saabumise aja teadmisel soovituslik aeg testimisele ette broneerida. Proovi saab anda üle Eesti avalikes testimiskohtades Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel, Viljandis, Paides, Rakveres, Kuressaares, Võrus ja Kärdlas.

Välismaalased saavad eneseisolatsiooni lühendamiseks teha samuti tööandjaga kokkuleppel tööle või kooli minemise vajaduse eesmärgil Tallinna lennujaamas ja Tallinna sadamas saabudes koroonatesti, aga neile on see tasuline – 67€. Tasuda saab kohapeal kaardiga. Teine võimalus tasuliseks testiks on mõne tasulist testi teostava teenuseosutaja poolt. Euroopa Liidu ühtse nimekirja välisest kolmandast riigist Eestisse tööle või õppima tulnud inimesed EI saa testimisega liikumisvabaduse piirangut lühendada.

Teise, seitsme päeva pärast antava testi osas võtab antud kõnekeskus aja pakkumiseks ühendust. Teist proovi saab anda ainult eelbroneeritud ajal avalike testimise punktides Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel, Viljandis, Paides, Rakveres, Võrus, Kuressaares ja Kärdlas.

Testimist hakkab terviseametiga sõlmitud lepingu alusel läbi viima avaliku testimise organisatsioon, kelle võetud proove analüüsib SYNLABi Tallinna labor.

Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testijat tekstisõnumi teel, positiivsete osas helistatakse, tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardiga sisenedes. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida.

Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane eneseisolatsioon, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes testi ei tee. Teise testi aja kokkuleppimiseks helistatakse testitavale avaliku testimise kõnekeskusest.

Riskiriigiks loetakse riiki, kus koroonaviirusesse nakatumine on 16 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta või kõrgem. Riskiriikide nimekirja uuendab Välisministeerium igal reedel ja need hakkavad kehtima uue nädala esmaspäevast. Ajakohane info on leitav: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele.

Korduma kippuvad küsimused

Kes saavad lennujaamas testida?

 • Riskiriikidest EV isikukoodiga saabujad saavad tasuta testida.
 • Testimine on vabatahtlik ja võimaldab liikumisvabaduse piirangu lühendamist.
 • Testitakse isikut tõendava dokumendi alusel vahetult lennureisilt saabunuid.
 • Esimesele reisijärgsele tasuta testimisele on võimalus ka aeg broneerida testimise kõnekeskuse kaudu +372 678 0000 (E-R 9-17).
 • Igal esmaspäeval hakkab kehtima Välisministeeriumi uuendatud riskiriikide nimekiri.
 • Negatiivse testi tulemus ei vabasta lapsi liikumisvabaduse piirangust.
 • EV isikukoodita reisijale on koroonaproov lennujaamas kaardimaksega 67€.

Kuidas saan tulemuse?

24 h pärast telefoni teel ja digilugu.ee.

Kuidas käituda 7 päeva jooksul?

 • Enne esimest tulemust peab viibima täielikus eneseisolatsioonis.
 • Esmase negatiivse tulemuse korral võite käia poes, tööandjaga kokkuleppel tööl, ent vältida tuleb mittevajalikke kontakte.
 • Peale teist negatiivset tulemust vabanete karantiinist.

Kuidas saan teha teise testi?

 • Tasuta testimas käinule helistatakse testimise kõnekeskusest ja pakutakse aeg avaliku testimise punktis üle Eesti.
 • Tasulisel testimisel käinud inimene peab ise leidma endale sobiva testimise teenuse osutaja.