• Uudised

  • Uudised

  • Uudised

  • Uudised

  • Uudised

  • Uudised

Eesti inimesed ei oska märgata ohtlikke aineid töökeskkonnas!

Algas Euroopa Tööohutuse ja Tervishoiu Agentuuri juhtimisel kaheaastane teavitus-ja koostööprojekt pööramaks tähelepanu ohtlikele ainetele töökeskkonnas. Eestis on erilise tähelepanu all kantserogeenid, mis põhjustavad enamiku surmaga lõppevatest kutsehaigustest Euroopa Liidust.

Tööinspektsioon peadirektori Maret Maripuu sõnul on ohtlikke aineid töökeskkonnas rohkem, kui me märgatagi oskame. „Ohtlikke aineid leidub pea kõigil töökohtadel, tolmust, puhastusvahenditest asbesti ja diislisaasteni välja,“ ütles ta.

Loe ja kuula ohtudest lähemalt!

 

 

Allikas: err.ee; ti.ee