• Töökeskkonna teenused

  • Töökeskkonna teenused

  • Töökeskkonna teenused

  • Töökeskkonna teenused

  • Töökeskkonna teenused

  • Töökeskkonna teenused

Töökeskkonna audit

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja määruste nõuete täitmine tagab kindlustunde, et olulisemad töötaja tervist mõjutada võivad asjaolud on kontrolli all. Teame olulisemaid nõudeid ja oskame hinnata, kas ettevõttes on need piisavalt täidetud. Anname asjakohaseid ja mõistlikke soovitusi täiendavateks tegevusteks.

Töökeskkonna riskianalüüs ja ohutegurite mõõtmine

Töökeskkonna riskianalüüs toimub koostöös Teie ettevõtte spetsialistide ja töötajatega, võttes arvesse Teie ettevõtte kogemusi, vajadusi ja võimalusi. Riskianalüüsi käigus analüüsitakse olemasolevaid ennetusmeetmeid ja nende kasutamist, mille tulemusena sõnastatakse töökeskkonna ohutegurid, ning hinnatakse nende terviseriski suurust.

 

Vastavalt vajadusele saame olukorra objektiivsemaks hindamiseks kasutada mõõtmisi, kuna meie mõõtelabor omab EAK akrediteeringut olulisemates mõõtevaldkondades (akrediteerimistunnistus L088):
- valgustustihedus ja selle ühtlus;
- sisekliima (õhu temperatuur ja suhteline niiskus);
- müratase A ja C skaalas ning müra sagedusanalüüs (sh päevase kokkupuutetaseme arvutamine);
- tolmusisaldus õhus;
- kohtvibratsioonikiirendus (käsitööriistade kasutamisel);


Lisaks sellele saame akrediteeringuta mõõta õhu liikumiskiirust, üldvibratsioonikiirendust, madalsageduslike elektromagnetväljade (20 Hz… 2000 Hz) tugevust ning magnetvoo tihedust ja õhu CO2 sisaldust. Vajadusel saame kasutada koostööd teiste akrediteeritud mõõtelaboritega kõigis Eestis olemasolevates mõõtevaldkondades, et rahuldada Teie kõige mitmekesisemad mõõtevajadused.:
Töökeskkonna riskianalüüsi lõpptulemusena nõustame Teid võimalike ennetusabinõude planeerimisel.

Töökeskkonna ergonoomika

Ergonoomika põhimõtete realiseerimine aitab lisaks tervise parenemisele ja töövõime tõusule muuta töö tõhusamaks ning töötajatele mugavamaks. Terved, võimekad ja rahulolevad töötajad aitavad saavutada parimaid tulemusi. Omame kogemust töökohtade ja tööviiside ergonoomilisuse hindamiseks ning ergonoomilise töötamise juhendite koostamiseks. Anname soovitusi töökohtade ergonoomiliseks kujundamiseks, kasutamiseks ja vajadusel ümberkujundamiseks.